O nás
Kontakty
Obchodní partneri

Kontakty a Identifikačné údaje

Tokaj Life s.r.o.
Posiťovanie, financovanie, poradenstvo

Mail: info@tokajlife.sk

Pevná linka, fax:
+421 56 6683410

Mobilné kontakty:
+421 915 762 495, Ing. Viktória Germanová, ved.zamestnanec
+421 905 260 052, Ing.Miroslav German, riaditeľ
+421 905 656 684, PaedDr.Valéria Germanová, úverový špecialista

Adresa:
TOKAJ Life s.r.o.,
M.R.Štefánika 1256/22,
075 01 Trebišov

IČO: 45 724 075
- spoločnosť TokejLife s. r o. je zapísaná v Obchodného registra Okresného súdu Košice I , vložka č.: 26305/V

Samostatný finančný agent
Povolenie Národnej banky Slovenska na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta Č.ODT-13020-1/2010 zo dňa 11.novembra 2010 v sektore:
1. poistenia alebo zaistenia
2. prijímania vkladov
3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov