Dôchodok

Fyzické i mentálne zdravie človeka na sklonku svojho produktívneho obdobia ( vek 65-80 rokov) je vo veľa prípadoch závislý na duševnom pokoji, zdravotnom stave, dostatku telesných i spoločenských aktivít a pocite, že nie som na obtiaž svojmu okoliu. Mnohé z týchto atribútov je priamo, alebo nepriamo závislých od finančnej nezávislosti, dostatku príjmov pokrývajúcich aktivity jedinca, možnosti cestovania a vyfinancovania športových, resp. spoločenských aktivít.

Spoliehať sa na dostatočnú, a tobôž nie na nadštandardnú podporu štátu v tomto období nie je namieste . Jednou z predností Homo sapiens je plánovanie, predvídanie budúcnosti. Priložme teda ruku k dielu a začnime sa už v produktívnom veku pripravovať na časy zrelého veku a odložme si teraz časť svojho príjmu na neskôr, keď budeme odkázaní na podporu iných.

Je tu veľa možností , obráťte sa na našich odborníkov a príďte sa o tom porozprávať.

Pár alternatív na Vaše rozmýšľanie:

Kapitálové poistenie s garanciou výplaty dôchodku

V priebehu sporenia môžem byť dobre zabezpečený aj pre ťažké choroby, úrazy , invaliditu a popri tom si ešte aj sporím...

Investičné poistenie s možnosťou rýchleho ale aj garantovaného rastu hodnoty akcií

Investujem v garantovaných fondoch, nakupujem akcie, môžem byť pri tom aj poistený, moje akcie sa postupom času zhodnocujú ( naberajú na svojej hodnote), môžem viac riskovať, no môžem investovať aj na istotu ( garantované fondy)...

Bezkonkurenčne výhodné stavebné sporenie s podporou štátu a garanciou vkladov

Ukladám si časť svojich terajších príjmov, možno ich ešte budem potrebovať na zlepšenie svojho bývania ( aj s priamou podporou štátu). Ak nie, ukladám si ( s garanciou ochrany vkladov ) na budúce vylepšenie si rozpočtu v dôchodku...

Sporenie do dôchodku s garantovanou mierou zhodnotenia financií

Skúsime Vám pomôcť pri hľadaní a nájdení najvýhodnejších úrokových sadzieb pre Vaše peniažky v banke, ktorá má dobré meno a je stabilných členom slovenského finančného trhu...

Sporenie do dôchodku

Navrhneme Vám, ako sa na to pripraviť bez toho, aby ste svoje peniaze neminuli na iné veci...